ՃԱՆԱՊԱՐՀ

Բարակ ուղին սողալով , 

Ոտի տակին դողալով , 

Ճամփի ծայրին բուսել է 

Կյանքի ծառը շողալով : 

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի 

Այս ճանապարհն Անհունի․․․ 

Մարդու, բույսի, գազանի 

Եվ թևավոր թռչունի։


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s