Հաշվեկշիռ

Հաշվեկշիռը առտացոլում է կազմակերխության ներկա դրությամբ եղած ակտիվները և պարտավորությունները: Ակտիվները ցույց են տալիս տնտեսության ունեցվածքը ներկա պահի դրությամբ: Պարտավորությունները ցույց են տալիս տնտեսության վարկերը և պարտքերը ներկա դրությամբ: Հաշվեկշիռը բաղկացած է երկու մասից` ակտիվներ և պարտավորություններ, որոնք խետք է լինեն հավասար իրար: Ակտիվներ դրամարկղ – 50.000 դր. պատքի տետր (դեբիտորական պարտավորություններ) – 60.000 դր. […]

Read More Հաշվեկշիռ

Ընտանփկան բյուջեի հաշվարկ

Ընտանեկան բյուջե հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է ամբողջ ընտանիքի եկամուտից հանել գումարային ծաղսերը: Ընդհանուր եկամուտ, այդ թվում` աշխատավարձ, բիզնեսից եկած եկամուտներ, ստացված վարձավճարներ: – 500.000 դր. ընդհանուր ծախսեր, այդ թվում` կոմունալ ծախսեր – 30.000 դր. տրանսպորտային ծախսեր – 50.000 դր. սննդի ծախսեր – 100.000 դր. հագուստի ծախսեր – 20.000 դր. ուսման վարձ – 10.000 դր. կապ […]

Read More Ընտանփկան բյուջեի հաշվարկ

Exercises from Murphy

44.1 1) They didn’t give me the information I needed. I wasn’t given the information I needed. 2) They asked me some difficult questions at the interview. I was asked some difficult questions at the interview. 3) Amy’s colleagues gave her a present when she retired. Amy was given a present when she retired. 4) […]

Read More Exercises from Murphy

Кто что любит

Я люблю зелёные яблоки. Моя подруга любит шоколадное мороженое, а мой друг – ананасовый сок. Мои бабушка и дедушка любят зелёный чай, а папа и мама – чёрный кофе. Мой младший брат любит молоко и конфеты. Моя старшая сестра любит разные фрукты. Моя тётя любит свежие булочки, а дядя – украинский борщ. Ես սիրում եմ […]

Read More Кто что любит

Վեցօրյա տուր Հայաստանում

Տուրը վեցօրյա է: Կրում է ճանաչողական բնույթ: Նախատեսված է տասնհինգ հոգանոց խմբի համար: Օր Առաջին Օդանավակայանում զբոսաշրջիկների դիմվորում – Շրջայց երևանում` Սիթի տուր – Հանրապետության Հրապարակ – Հայաստանի պատմության պետական թանգարան – Հայաստանի ազգային պատկերասրահ -Օպերայի և Բալետի տուն – Վերնիսաժ – Կասկադ – Մատենադարան – Երևանի պատմության թանգարան – Հյուրանոց Օր Երկրորդ Հյուրանոց – […]

Read More Վեցօրյա տուր Հայաստանում

Моё Фото

Это моё фото. Тут я возле университета. Я учусь в городе Сумы в университете на подготовительном факультете. А вот мои друзья. Они тоже учатся здесь и живут в общежитии No 3. Мы вместе читаем книги, пишем домашние задания, повторяем слова и правила.Мы много занимаемся, потому что мы изучаем иностранный язык – русский. Русский язык – […]

Read More Моё Фото