Կենսաբանության Ամփոփում

Կեսաբանության բաժնի հղումը Կենդանի օրգանիզմների կենսամիջավայրներ Նյութում տեղ են գտել հետաքրքիր տեղեկություններ կենդանիների, նրանց աշխարհի ու նրանց տան մասին։ Բակտերիաներ Սա աշխատանք է մեզ հետ ապրող, սակայն մեր աչքի համար աննկատ մնացող կենդանի օրգանիզմների՝ բակտերիաների մասին։ Նյութի վերջում կգտնեք երկու հետաքրքիր վիդեոհոլովակներ վերջիններիս մասին։ Թրչունների արտաքին կառուցվածքը Սա թերևս իմ ամենասիրելի աշխատանքներից է։ Նյութը պատրաստելիս […]

Read More Կենսաբանության Ամփոփում

Հայկական հացի և լավաշի մասին

Հացը հայերի կյանքում Հացն իր զորությամբ դարեր շարունակ եղել է հայերի հավատարիմ ուղեկիցը: Հայկական լեռնաշխարհում հաց թխել են դեռևս Ք.ա. 3-2 հազարամյակներում: Պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են անգամ 4-րդ և 3-րդ հազարամյակներին թվագրվող ցորենի և գարու հսկայական պաշարներ: Հնագետները պնդում են, որ Հայկական լեռնաշխարհի տարածքում, դեռ շատ վաղուց մարդիկ սկսել են զբաղվել երկրագործությամբ և ընտելացրել հաճար […]

Read More Հայկական հացի և լավաշի մասին

Թռչունների արտաքին կառուցվածքը

Թռչունները առաջին տաքարյուն, ողնաշարավոր օրգանիզմներն են: Թռչունները առաջին կենդանի օրգանիզմներն են բնության մեջ, որոնք ունեն մարմնի կայուն ջերմաստիճան՝ +42°C : Այս ջերմաստիճանը կայուն է և չի ենթարկվում փոփոխության՝ ելնելով արտաքին միջավայրի պայմաններից: Օրգանիզմները, որոնք ունեն մարմնի կայուն, միջավայրի ջերմությունից անկախ մարմնի ջերմաստիճան, կոչվում են տաքարյուններ: Թռչունները սողուններից հետո հիմնական խումբն են, որոնք ողնաշարավորների մեջ գրավել […]

Read More Թռչունների արտաքին կառուցվածքը

Բակտերիաներ

Բակտերիաներ (հուն, բակտերիոն՝ ցուպիկ, ձողիկ)։ Պրոկարիոտ բջջի տիպի կառուցվածքով մանրէներ։ Միաբջիջ, մեկական կամ խըմբերով, անշարժ կամ մտրակներով ցուպիկներ և գնդիկներ (կոկկեր) են։ Բակտերիաների դասակարգման հիմքում ընկած է դրանց բջջապատի կառուցվածքը։ Ըստ այդ դասակարգման Բ. կազմոլմ են պրոկարիոտների թագավորությունը և բաժանվում հետևյալ խմբերի՝ գրամ բացասական Բ., դրամրական Բ.։ միկոպլազմաներ, արխեբակտերիաներ։ Իրենց բազմազան ֆիզիոլոգիայով և ֆունկցիաներով Բ. […]

Read More Բակտերիաներ

Կենսաբանություն։ Հեռավար-առցանց ուսուցում։ Մարտի 16-20

Կենդանի օրգանիզմների կենսամիջավայրերը Կենդանի օրգանիզմների կենսամիջավայրերըԿենդանի օրգանիզմների կենսամիջավայրերըԿենդանի օրգանիզմները բնակվում են մեզ շրջապատող բնության որոշակի միջավայրերում: Բնակության համար պիտանի միջավայրեր են ծառայում ջուրը, օդը, ցամաքը, հողը, այլ կենդանի օրգանիզմները: Ջրային միջավայր: Ջրում հարմարավետ ապրում են ջրիմուռները և որոշ բարձրակարգ բույսեր։ Ջրում բույսերը կարող են աճել միայն այն խորությունների վրա, որտեղ լույս է թափանցում: Այդ խորություններում […]

Read More Կենսաբանություն։ Հեռավար-առցանց ուսուցում։ Մարտի 16-20

Կենսաբանության առաջադրանփաթեթ-փաթեթ. Մարտի 2-6

Ցիտոպլազմային ժառանգություն, դրա էությունը, տարբերությունը քրոմոսոմային ժառանգման հետ համեմատած։ «Գենետիկա» տերմինը մտցվել է Վիլյամ Բետսոնի կողմից 1906 թվականին։ Սկզբնական շրջանում գենետիկան հետազոտում էր ժառանգականության և փոփոխականության ընդհանուր օրինաչափությունները։ Ներկայումս հայտնի է, որ գեները իրենցից ներկայացնում են հատուկ ձևով նշված ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի հատվածներ։ Գենետիկայի վերաբերյալ առաջին ենթադրություններն արվել են շատ վաղուց։ Դրանք հիմնված էին ընտանի […]

Read More Կենսաբանության առաջադրանփաթեթ-փաթեթ. Մարտի 2-6

Մուտացիաներ

Մուտացիաներ Մուտացիան գենոտիպի կայուն փոփոխությունն է որն իրականանում է արտաքին կամ ներքին միջավայրի ազդեցության տակ։ Մուտացիաները լինում են՝ ինքնաբուխ, առաջանում են ինքնաբերաբար օրգանիզմի ողջ կյանքի ընթացքում իր համար նորմալ շրջակա միջավայրի պայմանների դեպքում և աջակցված, գենոմի ժառանգվող փոփոխությունները, որոնք առաջանում են շրջակա միջավայրի ոչ բարենպաստ ազդեցության կամ արհեստական պայմաններում այս կամ այն մուտագեն ազդեցությունների արդյունում։ […]

Read More Մուտացիաներ

Գոյության կռիխվ։ Ընտրություն

Դարվինը տեսավ, որ կենդանիները ծնվում են անասելի մեծ քանակությամբ, բայց դրանց քանակը բնության մեջ նույնն է մնում: Ըստ նրա ձագերը մինչև սեռահասուն դառնալը սատկում են և այդ պատճառով կենդանիների քանակը բնության մեջ կայուն է: Դրան նպաստում է գոյության կռիվը: Տարբերվում է գոյության կռվի երեք տեսակ ներտեսակային, միջտեսակային և կռիվ անօրգանական աշխարհի անբարենպաստ պայմանների դեմ: Ներտեսակային […]

Read More Գոյության կռիխվ։ Ընտրություն

Միտոզ և մեյոզ

Միտոզը էուկարիոտ բջջի կորիզի բաժանումն է` քրոմոսոմնների թվի պահմանմամբ: Ի տրաբերություն մեյոզի, միտոտիկ բաժանումը տեղի է ունենում առանց բարդությունների, քանի որ չի ներառում պրոֆազի ընթացքում հոմոլոգ քրոմոսոմների կոնյուգացիա: Միտոզի փուլերը. Միտոզը բջջային ցիկլի մի հատվածն է, սակայն այն բավականին բարդ է և իր մեջ ներառում է հինգ փուլեր`պրոֆազ, պրոմետաֆազ, մետաֆազ, անաֆազ, տելոֆազ: Քրոմոսոմների կրկնորինակների ստեղծումը […]

Read More Միտոզ և մեյոզ

Նյութափոխանակություն։ Ավտրորֆ և հետերոտրոֆ կենդանի օրգանիզմներ։ Ֆոտոսինթեզ

Կենդանի օրգանիզմի բջջում ընթացող նյութերի սինթեզը կոչվում է կենսասինթեզ։ Կենսասինթեզի բոլոր ռեացիաները ընթանում են էներգիայի կլանմամաբ։ Նյութերի կեսասինթեզի և ճեղքավորման ռեակցիաների ամբողջությունը կոչվում է նյութափոխանակություն։ Ըստ նյութափոխանակության բնույթի և էներգիայի ստացման եղանակաների՝ կենդանի օրգանիզմները բաժանվում են երկու հիմնական խմբերի՝ ավտոտրոֆ և հետերոտրոֆ։ Ավտրորոֆներն ունակ են անօրգանական նյութերից օրգանական միացություններ սինթեզել։ Ավտրոտրոֆ են որոշ բակտերիաներ և […]

Read More Նյութափոխանակություն։ Ավտրորֆ և հետերոտրոֆ կենդանի օրգանիզմներ։ Ֆոտոսինթեզ