Մարքեթինգային պլան

Պրեզենտացիա 1. Ապրանքի/ծառայության նկարագրությունը Անտիռեստորան բուսկերների համար 2.Ապրանքի/ծառայության մրցունակության գնահատում Մայքլ Փորթերի մրցակցային հինգ ուժերը • մատակարարների իշխանություն Սննդամթերքը ձեռք ենք բերում առևտրի կետերից: Մեզ հարկավոր է խոհարար, (քանի որ անտի ռեստորան է, որը իրենց նաև ինքնասպասարկում է ենթադրում մեզ պետք չեն մատոցողներ), անհրաժեշտ են նաև դրապահաներ, մաքրուհիներ, մենեջեր: • գնորդների իշխանություն Մեր գնորդները կլինեն […]

Read More Մարքեթինգային պլան

Time Management

05:00 _ Արթնանում եմ 05:00-08:00 _ սոցիալական ցանցերս եմ ստուգում 08:00-09:00 _ պատրաստվում եմ 09:00-09:10 _ գնում եմ քոլեջ 09:20-14:00 _ սովորում եմ քոլեջում 14:00-15:00 _ գնում եմ ԵՊՀ կամավորական աշխատանքների 15:00-17:00 _ մնում եմ ԵՊՀ-ում 17:00-19:00 _ զբոսնում եմ Երևանով 19:00-19:30 _ գնում եմ տուն 19:30-20:00 _ հանգստանում եմ 20:00-21:00 _ ընթրում եմ 21:00-22:00 […]

Read More Time Management

Մարքեթինգի պլան

1.Ապրանքի/ծառայության նկարագրությունը Սրճարան-ռեստորան բուսակերների համար 2.Ապրանքի/ծառայության մրցունակության գնահատում Մայքլ Փորթերի մրցակցային հինգ ուժերը • մատակարարների իշխանություն Սրճարանի համար պետք կգան սննդի, կահույքի մատակարարներ: • գնորդների իշխանություն Այստեղ կան ռիսկեր: Քանի որ սրճարան-ռեստորանը նախատեսված է բուսկերների համար, իսկ հայաստանում բուսակերները գերակշռող մաս չեն կազմում: • շուկայում գործող ընկերությունների միջև առկա թշնամական մրցակցություն Դեռևս Հայաստանում չկան այս […]

Read More Մարքեթինգի պլան

Հաշվեկշիռ

Հաշվեկշիռը առտացոլում է կազմակերխության ներկա դրությամբ եղած ակտիվները և պարտավորությունները: Ակտիվները ցույց են տալիս տնտեսության ունեցվածքը ներկա պահի դրությամբ: Պարտավորությունները ցույց են տալիս տնտեսության վարկերը և պարտքերը ներկա դրությամբ: Հաշվեկշիռը բաղկացած է երկու մասից` ակտիվներ և պարտավորություններ, որոնք խետք է լինեն հավասար իրար: Ակտիվներ դրամարկղ – 50.000 դր. պատքի տետր (դեբիտորական պարտավորություններ) – 60.000 դր. […]

Read More Հաշվեկշիռ

Ընտանփկան բյուջեի հաշվարկ

Ընտանեկան բյուջե հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է ամբողջ ընտանիքի եկամուտից հանել գումարային ծաղսերը: Ընդհանուր եկամուտ, այդ թվում` աշխատավարձ, բիզնեսից եկած եկամուտներ, ստացված վարձավճարներ: – 500.000 դր. ընդհանուր ծախսեր, այդ թվում` կոմունալ ծախսեր – 30.000 դր. տրանսպորտային ծախսեր – 50.000 դր. սննդի ծախսեր – 100.000 դր. հագուստի ծախսեր – 20.000 դր. ուսման վարձ – 10.000 դր. կապ […]

Read More Ընտանփկան բյուջեի հաշվարկ

Ձեռներեցության քննության հարցաշար

1. Որն է բիզնես գաղափարը: Ներկայացրեք ձեր բիզնես գաղափարը: Փորձեք ապացուցել, որ այն արդիական է և եկամուտ կբերի Հայաստանում ներկա դրությամբ: Բիզնեց գաղափար ասելով կարող ենք հասկանալ բիզնեսի թեման։  Իմ բիզնես գաղափարը. 2. Կատարեկ SWOT վերլուծություն․ · SWOT վերլուծություն կրթահամալիրի գինու վաճառման արդյունավետության մասին: 3. Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու համար անձը պետք է պետական ռեգիստրի գործակալությունում […]

Read More Ձեռներեցության քննության հարցաշար

SWOT վերլուծություն. ինչպե՞ս վաճառել կրթահամալիրի գինին

Ուժեղ կողմերը 1. Կրթահամալիրի գինին պատրաստվում է և´ մասնագետների կողմից, և´ ուսանողների: 2. Շշերի ձևավորումը և փաթեթավորումը ամբողջությամբ ձեռքի աշխատանք է: 3. Օգտագործվող հումքը հատընտիր է: 4. Հիմնական աշխատանքը կատարում են մարդիկ և ոչ թե տեխնոլոգիաները: Թույլ կողմերը 1. Հնարավոր է, որ սպառողը չվստահի ուսանողների (ոչ պրոֆեսիոնալների) կողմից պատրաստված գինուն: 2. Գինին դեռ ճանաչում չունի […]

Read More SWOT վերլուծություն. ինչպե՞ս վաճառել կրթահամալիրի գինին

Բիզնես փաստաթուղթ

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 1. «Պիծիրյո» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը համարվում է շահույթ ստանալու նպատակով հիմնադրված առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ: 2. Ընկերությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ: 3. Ընկերության ֆիրմային անվանումն է` հայերեն լրիվ՝ «Պիծիրյո» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն կրճատ՝ «Պիծիրյո» ՍՊԸ ռուսերեն լրիվ՝ […]

Read More Բիզնես փաստաթուղթ

Կազմակերպության հասկացությունը և բնութագիրը: Կազմակերպությունների տիպերը, դրանց բնութագրիչ առանձնահատկությունները:

Ձեռնարկատիրական գործունեություն Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու համար անձը պետք է պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցվի որպես իրավաբանական անձ կամհաշվառվի որպես անհատ ձեռնարկատեր: Իրավաբանական անձ Իրավաբանական անձ է համարվում այն կազմակերպությունը, որը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով, կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում […]

Read More Կազմակերպության հասկացությունը և բնութագիրը: Կազմակերպությունների տիպերը, դրանց բնութագրիչ առանձնահատկությունները: