Մաթեմատիկա. Ապրիլի 27- մայիսի 1

Առաջադրանքներ Գտնել ֆունկցիայի որոշման տիրույթը: ա) f(x) = √x^2-16 + 2x D(f) = (−∞; -4] U [4;+∞) բ) f(x) = √36-x^2 + 3×3 D(f) = [-6;6] գ) f(x) = √50-2x^2 D(f) = [-5;5] դ) f(x) = √9+x2 D(f) = R ե) f(x) = √3-x2 + 1/x-3 D(f) = [-√3;√3] Գտնել խորանարդի ծավալի ֆունկցիոնալ կախվածությունը նրա […]

Read More Մաթեմատիկա. Ապրիլի 27- մայիսի 1

Առաջադրանքներ մաթեմատիկայից. 30-10

1. Գտեք ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերը. ա) Գտեք նրանց հակադիրների գումարը: Պատ՝. -199 բ) Գրեք այդ երկու թվերի միջև ընկած որևէ a թիվ: Պատ՝. 99.5։ գ) Հաշվեք |a|-ն: Պատ՝. |99.5|=99.5 2. Գտեք 151/27-ից փոքր ամենամեծ ամբողջ թիվը: Պատ՝. 5: 3. Գտեք 22 թվի երկնիշ բազմապատիկները: Պատ՝. 44, 66, 88։ 4. Գտեք նվազելին, եթե […]

Read More Առաջադրանքներ մաթեմատիկայից. 30-10

Տեքստային խնդիրներ մաթեմատիկայից. 30-10

1. 30 էջը մուտքագրելու համար օպերատորներից առաջինը ծախսում է 5ժ, իսկ երկրորդը՝ 6ժ: ա/ Քանի՞ էջ կարող են նրանք միասին մուտքագրել 1 ժամում: Պատ՝. 11 էջ։ բ/ Քանի՞ էջ կմուտքագրի առաջին օպերատորը այն ժամանակահատվածում, երբ երկրորդը մուտքագրում է 35 էջ: Պատ՝. 42 էջ։ գ/ Քանի՞ էջ է մուտքագրել առաջին օպերատորը, եթե նրանք համատեղ մուտքագրել են […]

Read More Տեքստային խնդիրներ մաթեմատիկայից. 30-10

Հանրահաշիվ։ Հեռավար-առցանց ուսուցում։ Մարտի 16-20

Տրված են 18 և 27 թվերը 1.Գտնել այդ թվերից մեծի և փոքրի տարբերության հակադիր թիվը: 1) 9 2) -1/9 3) -9 4) 1/9 27-18=9 9 _ի հակադիր թիվը՝ -9 Պատ.՝ -9։ 2. Գտեք այդ թվերի գումարը 4-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը: 1) 3 2) 5 3) -1 4) 1 18+27=45 45:4=11 (1 մնացորդ) Պատ.՝ 1։ 3. […]

Read More Հանրահաշիվ։ Հեռավար-առցանց ուսուցում։ Մարտի 16-20

Ոսկե հատում

Ոսկե հատումը հատվածի բաժանումն է մասերի, որի դեքում ամբողջ հատվածը հարաբերում է իր մեծ մասին այնպես, ինչպես մեծ մասը հարաբերում է փոքրին : (a+b)/a=a/b Պատահական չէ, որ պյութագորականները իրանց գաղտնի միության նշանում օգտագործել են հնգաթև աստղը: Այդ պատկերում ցանկացած հատվածի և հարևան ավելի փոքր հատվածի հարաբերությունը հավասար է ոսկե հատմանը: Շատ ուսումնասիրողների կարծիքով` հենց ոսկե […]

Read More Ոսկե հատում